1968 – Maturitní zkouška

1968 – 1980 Praha

Spolupracovník České televize ve volném pracovním poměru jako Režie asistent, filmový střihač a studiový kameraman.. Současně jsem pracoval jako asistent na Novinářské fakultě Karlovy university v oblasti filmového střihu, fotografie a kamery. Průběžně jsem byl aktivní i v publicistické oblasti, kde jsem zveřejnil řadu novinářských článků a i detektivních příběhů. Později jsem pracoval jako grafik v magazínech a v Československém sportu.

1980 – 1991 Vídeň

Zhruba celou tu dobu jsem pracoval pro německou televizi – ARD. Byl jsem zodpovědný za celou technickou oblast a zas tával funkci kameramana a střihače. V té době jsem také procestoval Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko Jugoslávii a Albánii.

Mezitím jsem zhruba rok pracoval pro Spojené národy ve Vídni. Zde jsem se podílel na tvorbě dokumentárních a výučných filmů jako režisér, kameraman a střihač.

1992 – 2007 Izrael

Zde jsem pracoval pro řadu televizních společností jako kameraman a střihač. Celou tu dobu jsem byl také volným spolupracovníkem České televize a Českého rozhlasu, pro který jsem napsal více než 1000 příspěvků.

2007 Návrat do Evropy

Od března 2007 jsem žil v Mnichově – či přesněji řečeno mezi Prahou a Mnichovem

Díky mým životním zkušenostem jsem i schopen posuzovat společenské struktury, jejich dynamiku a chování.

Pracuji také jako odborný poradce v oblasti komunikace v rámci firem, které se zabývají podnikatelskou poradenskou službou. Pochopitelně se jedná v převážné míře o visuální komunikaci, ale to v té nejširší oblasti. To znamená, že i analýza webových stránek je součástí mého zájmu. Je také samozřejmé, že jsem schopen posuzovat úlohy vizuální komunikace ve vztahu k ekonomické situaci, respektive jejich vzájemné ovlivňování, ale i interní firemní komunikace nejsou pro mne neznámou oblastí. Díky mým dlouholetým zkušenostem si dovoluji tvrdit, že ty největší firemní problémy mají za základ nepřesnou informaci. Jinak řečeno nesprávně volené informace dávají vzniknout falešným analýzám a ty jsou zase podkladem pro rozhodnutí, která mohou mít fatální následky.

Místa mého pobytu také dokazují, že komunikuji nejen česky, ale také německy a anglicky, vše na obchodní úrovni.

Minimálně 25 let pracuji s počítači. Mám za sebou i zkušenost jako programátor – moje archivní programy jsou úspěšně nasazeny v několika televizních společnostech v Izraeli. Mé znalosti jsou na takové úrovni, že jsem schopen pořádat kurzy i v této oblasti.

2012 Návrat do Prahy

 

Zpět na hlavní stránku